Przejdź do treści

Robotyka 2 Seminarium 2023/2024

Prezentacje seminaryjne

 • Tytuł prezentacji wraz z listą zagadnień proszę przesłać mailowo co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wystąpienia.
 • Czas trwania prezentacji wynosi 20 min.
 • Do tygodnia po wygłoszeniu prezentacji proszę przesłać na maila prowadzącego prezentację w formie rob2_nazwisko.pdf.
 • Tematy wraz z terminami będą publikowane na tej stronie.
 • Przykładowe zagadnienia

Warunki zaliczenia

 • Przedstawienie prezentacji.
 • Dostarczenie materiałów.
 • Obecność na zajęciach.

Ocena za kurs

 • Jakość prezentacji.
 • Aktywność na zajęciach.

Terminy i tematy prezentacji

 • 7.03.2024
  • Porównanie lidarów koherentnych i niekoherentnych
  • Historia robotów przemysłowych z XX wieku
  • MiniSumo – Poradnik konstrukcyjny
 • 21.03.2024
  • Zastosowanie robotyki w wojskowości
  • Czujniki zapachu
  • Silniki krokowe
 • 04.04.2024
  • Drony latające
 • 18.04.2024
  • Czujniki siły
  • Dalmierze laserowe
 • 16.05.2024
  • Prawne aspekty robotyki
 • 13.06.2024
 • 24.06.2024