Programowanie obiektowe 2018/2019

Strona kursu:

http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~kreczmer/po

Oceny

5.5 >= 100%

5.0 >= 90%

4.5 >= 80%

4.0 >= 70%

3.5 >= 60%

3.0 >= 50%

 

 

Wymagania do zadań

Zad nr 5 – Sterownaie dronem

– poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów – 4 pkt
– kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
– poprawna implementacja operacji – 2 pkt
– styl (podział na moduły, odpowiednie nazwy, formatowanie) – 2 pkt
– dokumentacja (doxygen) – 2 pkt
– wizualizacja działania (animacja) z użyciem Gnuplota – 2 pkt
– modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 6 pkt

Rozszerzenia:
– zmienna szybkość lotu – 2 pkt
– zmiana prędkości obrotu rotorów – 2 pkt
– skalowanie drona – 2 pkt

Max 20 pkt + 6 pkt dodatkowe

Zad nr 4 – Rotacje 3D

– poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów – 4 pkt
– kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
– poprawna implementacja operacji obrotu i translacji – 2 pkt
– styl (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) – 2 pkt
– dokumentacja – 2 pkt
– wizualizacja działania z użyciem Gnuplota – 2 pkt
– modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 6 pkt

Rozszerzenia:
– zbiór brył – 3 pkt
– sposób wyświetlania – 2 pkt

Max 20 pkt + 5 pkt dodatkowe

Zad nr 3 – Rotacje 2D

– poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów – 4 pkt
– kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
– poprawna implementacja operacji obrotu i translacji – 2 pkt
– styl (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) – 3 pkt
– wizualizacja działania z użyciem Gnuplota – 3 pkt
– modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 6 pkt

Rozszerzenia:
– dokumentacja kodu (Doxygen) – 2 pkt

Max 20 pkt + 2 pkt dodatkowe

Zad nr 2 – Arytmetyka liczb zespolonych

– kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
– poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów – 3 pkt
– poprawne działanie dla podanego zestawu wyrażeń – 4 pkt
– dokumentacja (komentarze do każdej funkcji i struktury, zawierające m. in. opis ogólnego działania, argumentów i zwracanych wartości, lub pól w przypadku struktur) – 3 pkt
– styl (podział na moduły, odpowiednie nazwy, formatowanie kodu, długość linii poniżej 100 znaków) – 2 pkt
– modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 6 pkt

Rozszerzenia:
– obsługa skróconej notacji – 2 pkt
– czytanie z pliku – 2 pkt

Max 20 pkt + 4 pkt dodatkowe


  • Polski
  • English