Przejdź do treści

Programowanie obiektowe 2016/2017

Strona kursu:

http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~kreczmer/po

Ogłoszenia

 • Test próbny odbędzie się na zajęciach 5.06.2017
 • I termin – 12.06.2017
 • II termin – 19.06.2017
Oceny

5.5 >= 100%

5.0 >= 90%

4.5 >= 80%

4.0 >= 70%

3.5 >= 60%

3.0 >= 50%

 

 

Wymagania do zadań


Zad nr 7 – Sterowanie robotami mobilnymi w obecności przeszkód
 • poprawne struktury danych modelujące robota mobilnego, przeszkody i scenę po której się porusza – 4 pkt
 • zaimplementowane funkcjonalności wymienione w instrukcji – 6 pkt
 • dokumentacja kodu (Doxygen), styl (podział na moduły, nazewnictwo, długość linii) – 5 pkt
 • wizualizacja działania z użyciem Gnuplota – 3 pkt
 • modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 4 pkt
 • dodatkowe funkcjonalności (rozszerzenia) – 6 pkt

Max 22 pkt + 6 pkt dodatkowych

Zad nr 6 – Sterowanie robotem mobilnym
 • poprawne struktury danych modelujące robota mobilnego i scenę po której się porusza – 4 pkt
 • zaimplementowane funkcjonalności wymienione w instrukcji – 6 pkt
  • zmiana orientacji robota
  • zadawanie ruchu na wprost
  • zmiana szybkości poruszania się robota
  • przesuwanie sceny
  • przywracanie domyślnego położenia sceny
  • wyświetlanie menu programu
 • dokumentacja kodu (Doxygen), styl (podział na moduły, nazewnictwo, długość linii) – 5 pkt
 • wizualizacja działania z użyciem Gnuplota – 3 pkt
 • modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 8 pkt
 • dodatkowe funkcjonalności (rozszerzenia) – 6 pkt

Max 26 pkt + 6 pkt dodatkowych

 

Zad nr 5 – Rotacje 3D

– poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów – 2 pkt

 • kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
 • poprawna implementacja operacji obrotu i translacji – 3 pkt
 • dokumentacja kodu (Doxygen) – 2 pkt
 • styl (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) – 2 pkt
 • wizualizacja działania z użyciem Gnuplota – 2 pkt
 • modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 3 pkt

Max 16 pkt

 

Zad nr 4 – Rotacje 2D

– poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów – 3 pkt

 • kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
 • poprawna implementacja operacji obrotu i translacji – 3 pkt
 • dokumentacja kodu (Doxygen) – 3 pkt
 • styl (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) – 2 pkt
 • wizualizacja działania z użyciem Gnuplota – 3 pkt
 • modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 6 pkt

Max 22 pkt

 

Zad nr 3 – Sprawdzian testu z arytmetyki symboli
 • poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów – 3 pkt
 • kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
 • poprawne działanie dla podanego zestawu wyrażeń – 4 pkt
 • poprawna dokumentacja (komentarze do każdej funkcji i struktury, zawierające m. in. opis ogólnego działania, argumentów i zwracanych wartości, lub pól w przypadku struktur) – 3 pkt
 • styl pisania (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) – 2 pkt
 • modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 6 pkt
 • dokumentacja w Doxygen – 2 pkt (dodatkowe)

Max 20 pkt + 2 pkt dodatkowe

Zbiór wyrażeń testowych