Przejdź do treści

Rozproszone Systemy Sterowania

Wykład

Zasady zaliczenia

 • Kolokwium – zaliczenie of 50%

 • Krótkie testy na końcu wykładów (możliwość zwolnienia z kolokwium)

 • Skala ocen:

  • 3.0: 50% – 59%
  • 3.5: 60% – 69%
  • 4.0: 70% – 79%
  • 4.5: 80% – 89%
  • 5.0: >= 90%

Laboratorium

Zasady zaliczenia

 • Obecność wymagana, może być jedna nieusprawiedliwiona
 • Przygotowanie do zajęć
 • Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (jedno można pominąć).

Ćwiczenia