Przejdź do treści

SCR Systemy Operacyjne L 2023/2024

Zasady zaliczenia laboratorium

  • Można mieć dwie nieobecności nieusprawiedliwione
  • Aby zaliczyć kurs należy oddać wszystkie zadania (za wyjątkiem jednego) i uzyskać z każdego co najmniej 50% możliwych punktów. Punkty za pominięte zadanie nadal wliczają się do sumy punktów.

Skala ocen

5.5   >=  100%
5.0  >=  90%
4.5  >=  80%
4.0  >=  70%
3.5  >=  60%
3.0  >=  50%

Linki

Zadania

Zad 10 – łamanie haseł (modyfikacja)

Należy zmodyfikować program z listy 10 w taki sposób, aby łamał hasła zahaszowane algorytmem SHA256, oraz uwzględniał dodaną do haseł sól.

Przykład haszowania algorytmem SHA256.

#include <openssl/sha.h>
#include <string.h>

void calculate_sha256(const char *password, unsigned char *hash)
{
    // Details: https://github.com/openssl/openssl/blob/master/include/openssl/sha.h
    SHA256((unsigned char *)password, strlen(password), hash);
}

Zad 11