robot_banshee_2012

battery_state

Schemat obwodu odpowiedzialnego za monitorowanie stanu akumulatora

accelerometer

Schemat układu akcelerometru

wheel