Przejdź do treści

Rozproszone Systemy Sterowania: L2

Modelowanie systemów

Zadanie 1 (0-5 punktów)

Celem zadania jest utworzenie diagramu SySML IBD (Internal Block Diagram) dla kołowego robota mobilnego.

Kroki:
  • Narysuj diagram SysML IBD dla robota mobilnego bazując na dostarczonym przykładzie (poniżej) .
  • Dodaj do diagramu nowe czujniki, takie jak sensor RGB-D do detekcji obiektów oraz moduł GPS do lokalizacji.

    Diagram IBD

Zadanie 2 (0-5 punktów)

Narysuj diagram SySML BDD (Block Definition Diagram) dla robota mobilnego (określonego w zadaniu nr 1).

Uwagi

Jak włączyć SysML w drawio?
  1. Kliknij na przycisku More Shapes.

  2. Znajdź SysML w sekcji Business, a następnie zaznacz i kliknij Apply.

Materiały