Programowanie obiektowe – wymagania do zadań

Aktualizacja: 17.05.2016

Zad 6 – Szablon dla układu równań liniowych

– kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
– poprawnie zdefiniowane struktury danych – 2 pkt
– poprawne rozwiązywanie równania dla podanych danych – 6 pkt
– dokumentacja w doxygen (poprawne i rozbudowane opisy) – 2 pkt
– styl pisania (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) – 2 pkt
– modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 6 pkt
– rozszerzenie z symbolami – 3 pkt (dodatkowe)
– rozszerzenie z kwaternionami – 3 pkt (dodatkowe)
Max 20 + 6 dodatkowych

 


Zad nr 5 – Układ równań liniowych dla liczb zespolonych

– kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
– poprawnie zdefiniowane struktury danych (listy inicjalizacyjne, wartości domyślne) – 2 pkt
– poprawne obliczanie wyznacznika metodą Gaussa – 2 pkt
– poprawne rozwiązywanie równania dla podanych danych – 4 pkt
– dokumentacja w doxygen (poprawne i rozbudowane opisy) – 2 pkt
– styl pisania (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) – 2 pkt
– modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 6 pkt
– rozszerzony sposób wczytywania – 2 pkt (dodatkowe)

Max 20 + 2 dodatkowe

Dodatkowe uwagi:

– programy, które się nie kompilują nie będą oceniane,

– za wersję uproszczoną (dla trzech zmiennych) naliczane są punkty ujemne (-7 pkt),

– za brak wygenerowanej dokumentacji w doxygen lub diagramu klas naliczane są punkty ujemne (-2 pkt).

 


Zad nr 4 – Układ równań liniowych

– diagram klas w postaci elektronicznej (np. program Dia) – 1 pkt
– poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów – 2 pkt
– kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
– poprawne obliczanie wyznacznika metodą Gaussa (za inną metodę tylko 1 pkt) – 3 pkt
– poprawne rozwiązywanie równania dla podanych danych – 4 pkt
– poprawna dokumentacja (komentarze do każdej funkcji i struktury, zawierające m. in. opis ogólnego działania, argumentów i zwracanych wartości, lub pól w przypadku struktur) – 4 pkt
– styl pisania (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) – 2 pkt
– modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 7 pkt
– rozszerzony sposób wyswietlania – 2 pkt (dodatkowe)
– dokumentacja w Doxygen – 2 pkt (dodatkowe)
Max 25 + 4 dodatkowe

 

Dodatkowe uwagi:

– programy, które się nie kompilują nie będą oceniane,

– za wersję uproszczoną (dla dwóch zmiennych) naliczane są punkty ujemne (-5 pkt).

 


 

Zad nr 3 – Sprawdzian testu z arytmetyki symboli

– poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów – 3 pkt
– kompilacja bez ostrzeżeń – 2 pkt
– poprawne działanie dla podanego zestawu wyrażeń – 4 pkt
– poprawna dokumentacja (komentarze do każdej funkcji i struktury, zawierające m. in. opis ogólnego działania, argumentów i zwracanych wartości, lub pól w przypadku struktur) – 3 pkt
– styl pisania (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) – 2 pkt
– modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) – 6 pkt
– dokumentacja w Doxygen – 2 pkt (dodatkowe)
Max 20 pkt + 2 pkt dodatkowe

  • Polski
  • English