Programowanie obiektowe – wymagania do zadań

Aktualizacja: 17.05.2016

Zad 6 - Szablon dla układu równań liniowych

- kompilacja bez ostrzeżeń - 2 pkt
- poprawnie zdefiniowane struktury danych - 2 pkt
- poprawne rozwiązywanie równania dla podanych danych - 6 pkt
- dokumentacja w doxygen (poprawne i rozbudowane opisy) - 2 pkt
- styl pisania (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) - 2 pkt
- modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) - 6 pkt
- rozszerzenie z symbolami - 3 pkt (dodatkowe)
- rozszerzenie z kwaternionami - 3 pkt (dodatkowe)
Max 20 + 6 dodatkowych

 


Zad nr 5 - Układ równań liniowych dla liczb zespolonych

- kompilacja bez ostrzeżeń - 2 pkt
- poprawnie zdefiniowane struktury danych (listy inicjalizacyjne, wartości domyślne) - 2 pkt
- poprawne obliczanie wyznacznika metodą Gaussa - 2 pkt
- poprawne rozwiązywanie równania dla podanych danych - 4 pkt
- dokumentacja w doxygen (poprawne i rozbudowane opisy) - 2 pkt
- styl pisania (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) - 2 pkt
- modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) - 6 pkt
- rozszerzony sposób wczytywania - 2 pkt (dodatkowe)

Max 20 + 2 dodatkowe

Dodatkowe uwagi:

- programy, które się nie kompilują nie będą oceniane,

- za wersję uproszczoną (dla trzech zmiennych) naliczane są punkty ujemne (-7 pkt),

- za brak wygenerowanej dokumentacji w doxygen lub diagramu klas naliczane są punkty ujemne (-2 pkt).

 


Zad nr 4 - Układ równań liniowych

- diagram klas w postaci elektronicznej (np. program Dia) - 1 pkt
- poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów - 2 pkt
- kompilacja bez ostrzeżeń - 2 pkt
- poprawne obliczanie wyznacznika metodą Gaussa (za inną metodę tylko 1 pkt) - 3 pkt
- poprawne rozwiązywanie równania dla podanych danych - 4 pkt
- poprawna dokumentacja (komentarze do każdej funkcji i struktury, zawierające m. in. opis ogólnego działania, argumentów i zwracanych wartości, lub pól w przypadku struktur) - 4 pkt
- styl pisania (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) - 2 pkt
- modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) - 7 pkt
- rozszerzony sposób wyswietlania - 2 pkt (dodatkowe)
- dokumentacja w Doxygen - 2 pkt (dodatkowe)
Max 25 + 4 dodatkowe

 

Dodatkowe uwagi:

- programy, które się nie kompilują nie będą oceniane,

- za wersję uproszczoną (dla dwóch zmiennych) naliczane są punkty ujemne (-5 pkt).

 


 

Zad nr 3 - Sprawdzian testu z arytmetyki symboli

- poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów - 3 pkt
- kompilacja bez ostrzeżeń - 2 pkt
- poprawne działanie dla podanego zestawu wyrażeń - 4 pkt
- poprawna dokumentacja (komentarze do każdej funkcji i struktury, zawierające m. in. opis ogólnego działania, argumentów i zwracanych wartości, lub pól w przypadku struktur) - 3 pkt
- styl pisania (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) - 2 pkt
- modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) - 6 pkt
- dokumentacja w Doxygen - 2 pkt (dodatkowe)
Max 20 pkt + 2 pkt dodatkowe