Programowanie obiektowe 2018/2019

Strona kursu:

http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~kreczmer/po

Oceny

5.5 >= 100%

5.0 >= 90%

4.5 >= 80%

4.0 >= 70%

3.5 >= 60%

3.0 >= 50%

 

 

Wymagania do zadań

Zad nr 5 - Sterownaie dronem

- poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów - 4 pkt
- kompilacja bez ostrzeżeń - 2 pkt
- poprawna implementacja operacji - 2 pkt
- styl (podział na moduły, odpowiednie nazwy, formatowanie) - 2 pkt
- dokumentacja (doxygen) - 2 pkt
- wizualizacja działania (animacja) z użyciem Gnuplota - 2 pkt
- modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) - 6 pkt

Rozszerzenia:
- zmienna szybkość lotu - 2 pkt
- zmiana prędkości obrotu rotorów - 2 pkt
- skalowanie drona - 2 pkt

Max 20 pkt + 6 pkt dodatkowe

Zad nr 4 - Rotacje 3D

- poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów - 4 pkt
- kompilacja bez ostrzeżeń - 2 pkt
- poprawna implementacja operacji obrotu i translacji - 2 pkt
- styl (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) - 2 pkt
- dokumentacja - 2 pkt
- wizualizacja działania z użyciem Gnuplota - 2 pkt
- modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) - 6 pkt

Rozszerzenia:
- zbiór brył - 3 pkt
- sposób wyświetlania - 2 pkt

Max 20 pkt + 5 pkt dodatkowe

Zad nr 3 - Rotacje 2D

- poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów - 4 pkt
- kompilacja bez ostrzeżeń - 2 pkt
- poprawna implementacja operacji obrotu i translacji - 2 pkt
- styl (podział na moduły, odpowiednie nazwy, długość linii poniżej 100 znaków) - 3 pkt
- wizualizacja działania z użyciem Gnuplota - 3 pkt
- modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) - 6 pkt

Rozszerzenia:
- dokumentacja kodu (Doxygen) - 2 pkt

Max 20 pkt + 2 pkt dodatkowe

Zad nr 2 - Arytmetyka liczb zespolonych

- kompilacja bez ostrzeżeń - 2 pkt
- poprawnie zdefiniowane struktury danych i przeciążenia operatorów - 3 pkt
- poprawne działanie dla podanego zestawu wyrażeń - 4 pkt
- dokumentacja (komentarze do każdej funkcji i struktury, zawierające m. in. opis ogólnego działania, argumentów i zwracanych wartości, lub pól w przypadku struktur) - 3 pkt
- styl (podział na moduły, odpowiednie nazwy, formatowanie kodu, długość linii poniżej 100 znaków) - 2 pkt
- modyfikacja do zadania (w trakcie zajęć) - 6 pkt

Rozszerzenia:
- obsługa skróconej notacji - 2 pkt
- czytanie z pliku - 2 pkt

Max 20 pkt + 4 pkt dodatkowe