Programowanie obiektowe 2015/2016

Strona kursu dr. B. Kreczmera

http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~kreczmer/po


Wymagania odnośnie poszczególnych zadań

Oceny

5.5   >=  100%

5.0  >=  90%

4.5  >=  80%

4.0  >=  70%

3.5  >=  60%

3.0  >=  50%